Giới thiệu

Công đoàn Công ty

Công đoàn Công ty

Lịch sử hình thành và phát triển: 

Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động. Theo đó, Công đoàn cơ sở Công ty cũng được thành lập vào năm 1990, qua nhiều lần thay đổi tên gọi theo mô hình hoạt động của Công ty. Hiện nay, Công đoàn cơ sở hoạt động trong Công ty đại chúng hoạt động theo Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán.

Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi, trực thuộc LĐLĐ thành phố Quảng Ngãi. Công đoàn cơ sở hiện có khoảng gần 600 đoàn viên và người lao động đang làm việc tại Doanh nghiệp, sinh hoạt tại 11 Tổ công đoàn trực thuộc CĐCS Công ty. 

Ban Chấp hành CĐCS hiện có 09 đồng chí. Trong đó, Ban Thường vụ có 03 đồng chí (01 đồng chí Chủ tịch, 01 phó Chủ tịch và 01 UV BTV). Uỷ ban kiểm tra CĐCS có 05 đồng chí (01 đồng chí Chủ nhiệm và 04 đồng chí uỷ viên).

Nhiệm vụ, quyền hạn của công đoàn cơ sở:

Tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và nội quy, quy chế của doanh nghiệp; tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ.

Đại diện tập thể lao động thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể; phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc.

Tập hợp, giải quyết tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Giám sát việc thực hiện pháp luật có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động và công đoàn; tham gia xây dựng các nội quy, quy chế và các quy định có liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động tại doanh nghiệp; tổ chức, quản lý mạng lưới an toàn, vệ sinh viên và giám sát công tác an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động trong doanh nghiệp.

Các hoạt động và thành tích đạt được: 

Hằng năm, Công đoàn cơ sở phát động và tổ chức cho người lao động tham gia hoạt động đầy đủ các phong trào do Công đoàn cấp trên phát động. 

Các phong trào Công đoàn cơ sở đã phát động và tổ chức:

Chủ động tổ chức phát động các phong trào thi đua; 
Tổ chức hội thao trong Công ty cho người lao động tham gia nhân các ngày lễ lớn trong năm (ngày 01/4, 30/4, 01/5); 
Tổ chức tặng quà, thăm hỏi động viên người lao động là Nữ nhân ngày 08/3 và 20/10;
Tặng quà Thiếu nhi 01/6 và Trung thu 15/8 cho các cháu là con của Người lao động trong Công ty;
Tham gia đầy đủ công tác an sinh xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa,….
Đặc biệt, hằng năm vào Tháng 5 (Tháng công nhân), Công đoàn cơ sở tổ chức cho người lao động tham gia các hoạt động do Công đoàn cấp trên tổ chức.

Qua kết quả hoạt động hằng năm, Công đoàn cơ sở được công đoàn cấp trên công nhận là tổ chức công đoàn vững mạnh xuất sắc từ năm 2015 đến 2020.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây