Giới thiệu

Phòng Kế toán

Phòng Kế toán
Phòng Kế toán có chức năng và nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về các lĩnh vực:

 Công tác thu thập chứng từ, xử lý thông tin, số liệu kế toán, đối tượng và nội dung công việc kế toán theo chuẩn mực và chế độ kế toán;

 Công tác kiểm tra, giám sát các khoản thu chi tài chính; các nghĩa vụ thu, nộp thuế vào ngân sách Nhà nước, thanh toán nợ phải trả; phối hợp đôn đốc nợ phải thu; kiểm tra việc quản lý sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi phạm pháp luật về tài chính kế toán;

 Công tác phân tích thông tin, số liệu kế toán, tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của Công ty;

 Công tác cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật;

 Thực hiện việc báo cáo thống kê định kỳ phục vụ cho yêu cầu quản lý của Ban Tổng Giám đốc Công ty;

 Công tác lập và nộp báo cáo tài chính đúng thời gian theo quy định;

 Công tác lập báo cáo định kỳ và đột xuất trình Tổng Giám đốc Công ty để công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp;

 Hướng dẫn và kiểm tra thường xuyên công tác xây dựng dự toán, thu - chi, hạch toán kế toán và lập báo cáo định kỳ đối với các Xí nghiệp trực thuộc, bảo đảm tính thống nhất phục vụ yêu cầu sản xuất kinh doanh.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây